Trasa chmury radioaktywnej z Czarnobyla: wpływ na Europę

W elektrowni atomowej w Forsmark w Szwecji wykryto radioaktywny pył na butach pracownika, co doprowadziło do odkrycia, że doszło do wycieku w Czarnobylu. Chmura radioaktywna została wykryta w Szwecji, która znajduje się około 1100 kilometrów od Czarnobyla. Dzięki szybkiemu wykryciu chmury radioaktywnej, możliwe było poinformowanie świata o katastrofie i podjęcie działań w celu ochrony ludności.

Read More